نوشته‌ها

اموزش کامل چاپ استنسیل طرح تاتو روی پوست بدن

آموزش چاپ طرح تاتو روی پوست

/
چاپ طرح تاتو روی پوست بدن به طریقه های مختلفی مانند کاغذ استنسیل، کشیدن طرح روی پوست، چاپ طرح پیرینت شده با اسپری های چاپ و یا استون، استفاده از مام و... صورت میپذیرد.