پیشرفت تاتو و خالکوبی از گذشته تا به امروز

خالکوبی و تاتو

/
تاریخچه ای مختصر ازخالکوبی و تاتو فرهنگ خالکوبی و تاتو در دنیا کلمه تات…
آموزش روش های پاک کردن تاتو

پاک کردن تاتو توسط لیزر

/
لیزر تاتو همانطور که در بخش انواع روش های پاک کردن تاتو گفته…
باید ها و نباید های بعد از انجام تاتو

مراقبت های بعد از انجام تاتو چگونه باید انجام شود؟

/
چرا مراقبت های بعد از انجام تاتو اهمیت دارد؟ تاتو فراتر ا…
لیزر، ریموو، کاور، پاک کردن تاتو در منزل

روش های پاک کردن تاتو

/
انواع روش های پاک کردن تاتو همانطور که میدانید تاتو یا خالکوبی ای…
آموزش دستگاه تاتو بدن، آموزش انواع گریپ

آموزش دستگاه تاتو بدن، آموزش انواع گریپ

/
گیریپ در واقع بخشی از دستگاه تاتو بدن است که در دست تاتو آرتیست قرار میگیرد که ابتدای آن با دستگاه متصل میشود و انتهای آن سوزن و سرپلاک یا کارتریج قرار دارد.