مفهوم طرح های تاتو صلیب قلبی

مفهوم طرح های تاتو

یادگیری معنا و مفهوم طرح های تاتو

تاتو یک طراحی دائم بر روی پوست هست ،که شما به سختی میتوانید آنرا پاک کنید یا تغییر دهید ،از این رو بهتر است چه به عنوان تاتو آرتیست و چه به عنوان مشتری از معنا و مفهوم طرح های تاتو که مد نظر شماست آگاهی داشته باشید تا یک تاتوی خوب، ماندگار و با مفهوم بر بدن خود نقش بزنید.
در ادامه به توضیح تعدادی از مفهوم طرح های تتو خواهیم پرداخت:

 

تاتو پروانه (Butterfly tattoo)

مفهوم طرح تاتو پروانه

تاتو پروانه

تتوی پروانه به معنی تغییرات است ،این مفهوم از این واقعیت برگرفته شده که لارو یا کاتر پیلار از طریق دگرگون شدن به پروانه تبدیل میشود.
با تتو کردن یک پروانه بر روی بدن خود واژه هایی چون تولد دوباره، تحول، عشق، عناصر طبیعی، فیض و معنویت را به همراه خواهید داشت.

 

تاتو نقطه ویرگول (Semicolon tattoo)

مفهوم طرح تاتو نقطه ویرگول

طرح تاتو نقطه ویرگول

مفهوم طرح تاتو نقطه ویرگول

تاتو نقطه ویرگول

شما در خواندن کتاب حتما بارها با این علامت روبرو شده اید ،وقتی استفاده شده که نویسنده خواسته مکث کند اما جمله اش به پایان نرسیده است.
این طرح را نیز با همین معنی تاتو خواهید کرد ،زمانی که میخواهید پس از استراحت دوباره شروع کنید ،به پایان رسانده اید ولی به پایان نرسیده اید…

 

تاتو اُهم (Om tattoo)

مفهوم طرح تاتو اُهم

تاتو اُهم

مفهوم طرح تاتو اُهم

تاتو اُهم

بیشتر اعتقاد بر این است که این طرح نمایانگر چهار حالت ذهنی: بیداری ،خواب ،رویا و توهم است.
همچنین اعتقاد بر این است که وجود این تاتو روی بدن باعث ایجاد انرژی مثبت در انسان میشود.

 

تاتو لنگر (Anchor tattoo)

مفهوم طرح تاتو لنگر

مفهوم طرح های تاتو-لنگر

مفهوم طرح تاتو لنگر

تاتو لنگر

تاتوی لنگر سال هاست که محبوب شده و به معنی ثبات ، پایداری و قدرت در شرایط سخت میباشد ،همچنان که لنگر در طوفان های سهمگین از جا به جایی کشتی جلوگیری میکند.

 

تاتو سنجاقک (Dragonfly tattoo)

مفهوم طرح تاتو سنجاقک

تاتو سنجاقک

مفهوم طرح تاتو سنجاقک

تاتو سنجاقک

از آنجایی که پروانه دو زیست است و میتواند در خشکی و هم در آب زندگی کند ،همچنین قدرت پرواز کردن را دارد ،از این رو شخصی که سنجاقک را روی بدن خود تتو میکند به دنبال مفهوم تغییرات مثبت و آزادی میباشد.
این نماد همچنین نماد شادی ،شجاعت و قدرت است.

 

تاتو مرغ مگس خوار (Hummingbird tattoo)

مفهوم طرح تاتو مرغ مگس خوار

تاتو مرغ مگس خوار

مفهوم طرح تاتو مرغ مگس خوار

تاتو مرغ مگس خوار

این طرح مفهوم های زیادی دارد اما بیشتر نشان دهنده زندگی، عشق و آزادی است.

 

تاتو اینگاز (Inguz tattoo)

مفهوم طرح تاتو اینگاز

تاتو اینگاز

مفهوم طرح تاتو اینگاز

تاتو اینگاز

برگرفته از یونانی ها و وایکینگ ها به معنی ادامه یادگیری و ترجمه ضرب المثل “خواستن توانستن است” میباشد.

 

تاتو سیب (Apple tattoo)

مفهوم طرح تاتو سیب

طرح تاتو سیب

مفهوم طرح تاتو سیب

طرح تاتو سیب

سیب به واسطه ی اشاره به داستان آدم و حوا نمادی از فریب خوردگی، وسوسه، دانش، گاهی و جاودانگیست.

 

تاتو دوربازو (Armband tattoo)

مفهوم طرح تاتو سیم

تاتو سیم

مفهوم طرح تاتو تریبال

طرح تاتو تریبال

به طور کلی تاتوی بازوبند به دو دسته تقسیم میشود. اولین دسته تاتوی بازوبندهای تریبال است که نشانه ی شناسایی بین قبایل بوده و دسته ی دوم تاتوی بازوبندهای سیمی است که نشانه ی بردگی یا سپری کردن مدت زمانی در زندان است.

تاتو پرنده (Bird tattoo)

مفهوم طرح تاتو پرنده

طرج تاتو پرنده

مفهوم طرح تاتو پرنده

طرج تاتو پرنده

به طور کلی پرنده های در حال پرواز بیشتر نماد آزادی هستند، همچنین از تاتو پرنده ها به عنوان نمادهای خوشبختی، لذت زندگی و ارزشهای خانوادگی نیز یاد شده است.

 

تاتو گربه (Cat tattoo)

مفهوم طرح تاتو گربه

طرح تاتو گربه

مفهوم طرح تاتو گربه

طرح تاتو گربه

تاتو گربه در فرهنگ های گوناگون معانی مختلفی دارد، از نماد توجه گرفته تا نماد مرگ در فرهنگ مصر، اما به طور کلی معنی تاتو گربه زنانگی، قدرت و جادو است.

 

تاتو خنجر (Dagger tattoo)

مفهوم طرح تاتو خنجر

طرح تاتو خنجر

مفهوم طرح های تاتو خنجر

طرح تاتو خنجر

در معنی و مفهوم طرح های تاتو خنجر نیزنماد معانی گوناگونی مانند انتقام، خیانت و خاطره است. اما معنی اصلی آن از فرهنگ ژاپن گرفته شده که نماد وفاداری است.

 

تاتو اژدها (Dragon tattoo)

مفهوم طرح های تاتو اژدها

طرح تاتو اژدها

مفهوم طرح های تاتو اژدها

طرح تاتو اژدها

آمریکایی ها اژدها را نماد قدرت میدانند، این درحالیست که در ژاپن و فرهنگ های شرق اژدها را نماد عقل و هوش و نیز خوشبختی میدانند.

 

تاتو پری (Fairy tattoo)

مفهوم طرح های تاتو پری

طرح تاتو پری

مفهوم طرح های تاتو پری

طرح تاتو پری

در معنی و مفهوم طرح های تاتو این موجودات افسانه ای بیشتر نماد دوران کودکی هستند و در قدیم بر این باور بوده اند که این موجودات در تحقق رویای افراد یاری میرسانند. همچنین از تاتوی پری به عنوان نماد زیبایی و زنانگی نیز یاد میشود.

 

تاتو ماهی (Fish tattoo)

مفهوم طرح های تاتو ماهی

طرح تاتو ماهی

مفهوم طرح های تاتو ماهی

طرح تاتو ماهی

از تاتوی ماهی اغلب به عنوان نماد باروری، قدرت، دانایی وشجاعت یاد میشود. بسته به نوع ماهی نیز میتواند معانی گوناگونی داشته باشد برای مثال ماهی کوی (koi)، به علت تلاش برای رسیدن به ارتفاعات آبشار نماد شجاعت و رد شدن از مشکلات است.

 

تاتو پرچم (Flag tattoo)

مفهوم طرح های تاتو پرچم

طرح تاتو پرچم

مفهوم طرح های تاتو پرچم

طرح تاتو پرچم

امروزه پرچم ها نماد عشق و علاقه به کشور و همچنین وطن پرستی است.

 

تاتو گانش (Ganesha)

مفهوم طرح های تاتو گانش

طرح تاتو گانش

مفهوم طرح های تاتو گانش

طرح تاتو گانش

گانش از محبوب ترین خدایان هندو است که با داشتن سری فیل مانند نماد عدالت، محافظت و همچنین گذر از مشکلات است.

 

تاتو مارمولک (Lizard tattoo)

مفهوم طرح های تاتو مارمولک

طرح تاتو مارمولک

مفهوم طرح های تاتو مارمولک

طرح تاتو مارمولک

در سبک ها و طرح های تاتو مارمولک به دلیل رشد مجدد دم بریده شده نماد رشد دوباره است.

 

تاتو نیلوفرآبی (Lotus flower tattoo)

مفهوم طرح های تاتو نیلوفر آبی

طرح تاتو نیلوفر آبی

مفهوم طرح های تاتو نیلوفر آبی

طرح تاتو نیلوفر آبی

به علت رشد شکوفه گل نیلوفرآبی در مرداب ها و شناور ماندن آن روی آب نماد قداست و پاکی معنوی است.

 

تاتو فرشته (Angel tattoo)

مفهوم طرح های تاتو فرشته

طرح تاتو فرشته

مفهوم طرح های تاتو فرشته

طرح تاتو فرشته

 معنای طرح تاتو فرشته میتواند نماد مرگ، نگهبانی و یا محافظت باشد.

 

تاتو خفاش (Bat tattoo)

مفهوم طرح های تاتو خفاش

طرح تاتو خفاش

در فرهنگ های آمریکایی خفاش نماد مرگ و تولد دوباره است، اما در فرهنگ چین نماد بخت واقبال، شادی و خوشبختی است.

 

تاتو خرس (Bear tattoo)

مفهوم طرح های تاتو خرس

طرح تاتو خرس

مفهوم طرح های تاتو خرس

طرح تاتو خرس

در معنا و مفهوم طرح های تاتو خرس بیشتر نماد سلامتی، قدرت، شجاعت است.

 

تاتو گاونر (Bull tattoo)

مفهوم طرح های تاتو گاو نر

طرح تاتو گاو نر

مفهوم طرح های تاتو گاو نر

طرح تاتو گاو نر

تاتوی گاو نر نماد غلبه بر مشکلات، قدرت، انرژی و توانایی است.

 

تاتو دلقک(Clown tattoo)

مفهوم طرح های تاتو دلقک

طرح تاتو دلقک

مفهوم طرح های تاتو دلقک

طرح تاتو دلقک

تاتوی دلقک ها بیشتر نماد حالات روحی، اشک و لبخند هستند.

 

تاتو شبدر (Clover tattoo)

مفهوم طرح های تاتو شبدر

طرح تاتو شبدر

مفهوم طرح های تاتو شبدر

طرح تاتو شبدر

به علت نادر بودن این گیاه، شبدرها نماد خوش شانسی هستند. اما از آن ها به عنوان نماد خوشبختی و زنانگی نیز یاد میشود.

 

تاتو صلیب (Cross tattoo)

مفهوم طرح های تاتو صلیب

طرح تاتو صلیب

مفهوم طرح های تاتو صلیب

طرح تاتو صلیب

صلیب ها نماد مسیحیت هستند، اما از دیگر معانی آن ها میتوان به فداکاری، عشق و رستگاری نیز اشاره کرد.

 

تاتو کلاغ (Crow tattoo)

مفهوم طرح های تاتو کلاغ

طرح تاتو کلاغ

مفهوم طرح های تاتو کلاغ

طرح تاتو کلاغ

اغلب افراد از تاتو کلاغ به عنوان نمادی برای نشان دادن عقل و هوش، خلاقیت و عشق استفاده میکنند.

 

تاتو سگ (Dog tattoo)

مفهوم طرح های تاتو سگ

طرح تاتو سگ

مفهوم طرح های تاتو سگ آبرنگی

طرح تاتو سگ

تاتو سگ معمولا نماد وفاداری، عشق و اعتماد است.

 

تاتو پر (Feather tattoo)

مفهوم طرح های تاتو پر

طرح تاتو پر

مفهوم طرح های تاتو پر

طرح تاتو پر

تاتو پر نماد خلاقیت، شجاعت، آزادی و تعالی است.

 

قورباغه (Frog tattoo)

مفهوم طرح های تاتو قورباغه آبرنگی

طرح تاتو قورباغه

مفهوم طرح های تاتو قورباغه

طرح تاتو قورباغه

قورباغه ها به علت تبدیل شدن از تک زیست به دو زیست نماد تغییرات و تولد دوباره هستند.

 

تاتو اسب (Horse tattoo)

مفهوم طرح های تاتو اسب

طرح تاتو اسب

مفهوم طرح های تاتو اسب

طرح تاتو اسب

تاتو اسب در فرهنگ های مختلف معنای گوناگونی دارد که از جمله ی آنها میتوان به زیبایی و ظرافت اشاره کرد.

 

تاتو برگ (Leaf tattoo)

مفهوم طرح های تاتو برگ

طرح تاتو برگ

مفهوم طرح های تاتو برگ

طرح تاتو برگ

برگ ها به علت رشد و سبز شدن دوباره در معنا و مفهوم طرح های تاتو  نماد چرخه ی مرگ و زندگی و تولد دوباره هستند.

 

تاتو شیر (Lion tattoo)

مفهوم طرح های تاتو شیر

طرح تاتو شیر

مفهوم طرح های تاتو شیر

طرح تاتو شیر

از آنجا که شیر به عنوان سلطان حیوانات شناخته میشود نماد پادشاهی، قدرت و شجاعت است.

 

تاتو پری دریایی (Mermaid tattoo)

مفهوم طرح های تاتو پری دریایی

طرح تاتو پری دریایی

مفهوم طرح های تاتو پری دریایی

طرح تاتو پری دریایی

به دلیل اینکه پری دریایی با دریا در ارتباط است، در معنا و مفهوم طرح های تاتو نماد طبیعت، خلاقیت، مادی گرایی . تولد دوباره است.

 

تاتو ماه (Moon tattoo)

مفهوم طرح های تاتو ماه

طزح تاتو ماه

مفهوم طرح های تاتو ماه

طزح تاتو ماه

تاتو ماه بیانگز غرایز و احساسات است و معمولا نماد جاودانگی، ابدبت و جنبه ی تاریک طبیعت است.

 

تاتو رز (Rose tattoo)

مفهوم طرح های تاتو رز

طرح تاتو رز

مفهوم طرح های تاتو رز

طرح تاتو رز

در معنا و مفهوم طرح های تاتو رز بیشتر نماد عشق ابدی است، از تاتو رز همچنین به معنای خوش بینی و شروع تازه نیز یاد میشود.

 

تاتو جمجمه (Skull tattoo)

مفهوم طرح های تاتو جمجمه

طرح تاتو جمجمه

مفهوم طرح های تاتو جمجمه

طرح تاتو جمجمه

تاتو جمجمه همیشه ذر بین افراد بسیار محبوب بوده است. این نماد میتواند معنای عبور از مشکلات و یا مرگ که اشاره به فانی بودن انسان است را داشته باشد.

 

تاتو مار (Snake tattoo)

مفهوم طرح های تاتو مار

طرح تاتو مار

مفهوم طرح های تاتو مار

طرح تاتو مار

به دلیل پوست انداختن، از مار در معنا و مفهوم طرح های تاتو به عنوان نمادی برای شروع زندگی تازه یاد میشود.

 

تاتو عنکبوت (Spider tattoo)

مفهوم طرح های تاتو عنکبوت

طرح تاتو عنکبوت

مفهوم طرح های تاتو عنکبوت

طرح تاتو عنکبوت

تاتو عنکبوت میتواند نماد علم و آگاهی، هماهنگی و تعادل ، وسوسه و خطر باشد.

 

تاتو خورشید (Sun tattoo)

مفهوم طرح های تاتو خورشید

طرح تاتو خورشید

مفهوم طرح های تاتو خورشید

طرح تاتو خورشید

خورشید یک نماد جهانی است که در فرهنگ ها و تمدن های مختلف استفاده میشود. در معنا و مفهوم طرح های تاتو خورشید نماد زندگی، انرژی، تولد دوباره و قدرت است.

 

تاتو ببر (Tiger tattoo)

مفهوم طرح های تاتو ببر

طرح تاتو ببر

مفهوم طرح های تاتو ببر

طرح تاتو ببر

معنای تاتو ببر بیشتر قدرت و توانایی، استقلال و قدرت بدنی است.

 

تاتو لاکپشت (Turtle tattoo)

مفهوم طرح های تاتو لاکپشت

طرح تاتو لاکپشت

مفهوم طرح های تاتو لاکپشت

طرح تاتو لاکپشت

تاتو لاکپشت نماد جاودانگی، قدرت، باروری، خستگی ناپذیر بودن و دانش و آگاهی است.

 

تاتو تک شاخ (Unicorn tattoo)

مفهوم طرح های تاتو تک شاخ

طرح تاتو تک شاخ

مفهوم طرح های تاتو تک شاخ

طرح تاتو تک شاخ

تاتو تک شاخ معمولا تاتویی دخترانه است، این موجودات افسانه ای بیشتر نماد زنانگی، قدرت الهی و شجاعت هستند.

 

تاتو گرگ (Wolf tattoo)

مفهوم طرح های تاتو گرگ

طرح تاتو گرگ

مفهوم طرح های تاتو گرگ

طرح تاتو گرگ

در دنیا تاتو گرگ ها بسیار محبوب هستند، گرگ در مفهوم طرح های تاتو نماد وفاداری و استقامت، روحیه و قدرت هستند.

 

تاتو ست (Couple tattoo)

معنی و مفهوم طرح های تاتو: تاتو ست

طرح تاتو ست

معنی و مفهوم طرح های تاتو: تتو ست

طرح تتو ست

معنی و مفهوم طرح تاتو: خالکوبی ست

طرح خالکوبی ست

طرح تاتو ست را معمولا بر روی بدن دو زوج یا چند دوست صمیمی می زنند. این طرح ها می تواند متضاد، هماهنگ یا یکسان باشند.

25 پاسخ
   • Milad Rs
    Milad Rs گفته:

    سلام.
    آتش و شعله می تواند هم به معنی مثبت و هم به معنای منفی به کار رود. آتش و شعله امکان دارد هر یک از معانی
    وسوسه
    اخطار
    خطر
    شهوت
    جهنم
    روح القدس
    خورشید
    زندگی
    گناه
    تخریب
    شور
    حکمت
    دانش
    سبک
    تجدید حیات
    دگرگونی
    ایجاد
    ققنوس
    دایره زندگی
    انرژی
    منبع زندگی
    مرگبار یا تغییر گرما
    را داشته باشد اما چون شعله همه چیز را تخریب و دگرگون می سازد بیشتر به مفهوم تغییرات است. همچنین می تواند معنای دانش در خیلی موارد داشته باشد.

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *